Corona

Corona en de gevolgen
De besluiten van het RIVM hebben ook effect op de manier waarop in Ellecom begraven wordt. Gemeente Rheden heeft protocollen opgesteld en die voor de veiligheid van personeel en nabestaanden nauwgezet wordt opgevolgd. De meest recente informatie vindt u op de informatiesite van de overheid. Heeft u vragen, neem dan contact op met de beheerder.