Bijzetten in bestaand graf

Het is mogelijk een of meerdere asbussen bij te zetten in een bestaand graf of te plaatsen op een bestaand graf. Ziet u daarvoor het Reglement 2020 begraafplaatsbellecomdesteeg  en neemt u contact op met de beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen welke te bereiken is via:

Telefoon: (026) 495 19 73
Email: begraafplaatsen@rheden.nl