Urnengraf

Urnenmonument

Door het laten plaatsen van een urnenmonument blijft er ook na de crematie een gedenkplek
voor de overledene. In een urnengraf mogen maximaal vier asbussen worden geplaatst.

April 2024 zijn twee voorbeeldmonumenten geplaatst door de firma Delta uit Velp (https://deltanatuursteen.nl/ ?), zodat u kunt zien hoe deze er in werkelijkheid uitzien.

Deze kleine monumenten zijn stijlvol gemaakt van steen en hout uit de regio. Hier kunnen maximaal twee asbussen in en is er op het houten paneel ruimte voor twee opschriften.

Heeft u interesse in een (urnen)graf op onze begraafplaats dan kunt u een grafrecht kopen voor de duur van dertig jaar. De onderhoudskosten van de begraafplaats dienen ook voor 30 jaar te worden afgekocht. Zie ook onze tarievenlijst.

Een asbus kan ook worden bijgezet in een eigen graf, met een maximum van 6 asbussen, waarbij het mogelijk is om 2 van deze asbussen op het graf te plaatsen.
Plaatsing van asbussen op graven, dient in alle gevallen zodanig plaats te vinden dat de asbus aard- en nagelvast verbonden wordt aan de grafbedekking of ondergrond.
Bijzetting van een asbus betekent dat, indien het grafrecht niet wordt verlengd en voor het einde van het grafrecht niet tijdig een andere bestemming kenbaar is gemaakt, de rechthebbende opdracht geeft tot verstrooiing van de as.

Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen via: info@begraafplaatsellecomdesteeg.nl