Interesse in een (urnen)graf?

Op de begraafplaats zijn nog ongeveer 140 beschikbare plaatsen. Ongeveer 70 plaatsen voor een gewoon graf en 70 voor een urnengraf. Een urnengraf is vergelijkbaar met een gewoon graf, alleen kleiner (1m bij 1 m). Heeft u interesse in een (urnen)graf op onze begraafplaats dan kunt u een grafrecht kopen voor de duur van dertig jaar. De onderhoudskosten van de begraafplaats dienen ook voor 30 jaar te worden afgekocht. Zie ook onze tarievenlijst.

In een gewoon graf kunnen 2 overledenen en 3 urnen bijgezet worden.

In een urnengraf kunnen 4 urnen bijgezet worden.

Naar eigen wensen kunt u binnen een aantal randvoorwaarden een grafsteen of grafmonument laten plaatsen.

Indien u interesse heeft, dan kunt u bij de beheerder informeren welke plaatsen nog beschikbaar zijn.