Beheer

De begraafplaats is eigendom van Stichting Begraafplaats Ellecom – De Steeg.
Vele lokale vrijwilligers onderhouden haar met veel zorg.

Omdat de organisatie van begrafenissen een professionele aanpak vergt, wordt deze uitgevoerd door een beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Rheden.
Voor alle vragen over het aankopen van een graf, vergunningen en onderhoud kunt u direct contact opnemen met deze beheerder welke te bereiken is via:

Telefoon: (026) 495 19 73
Email: begraafplaatsen@rheden.nl

Voor meer informatie zie:
“Reglement voor het beheer en het gebruik van de bijzondere begraafplaats voor Ellecom en De Steeg”

Reglement 2020 begraafplaatsbellecomdesteeg