Korstmossen

Korstmossen geven kleur aan de begraafplaats en zijn een belangrijke bijdrage aan de ecologische diversiteit. Op onze begraafplaats zijn er 67 verschillende soorten korstmossen gevonden. Korstmossen zijn schimmels die samenleven met algen. Ze bevinden zich op hout en steen en in grote getalen op de grafstenen. Ze hebben bijzondere namen, zoals het groot dooiermos op de foto. Sommige korstmossen zijn heel zeldzaam. Voor meer informatie over korstmossen klikt u hier. Hoe korstmossen en het grafmonument samen goed te onderhouden kunt u hier lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud korstmossen
Korstmossen beschadigen grafmonumenten doorgaans niet en het advies is dan ook om de stenen zo min mogelijk schoon te maken of om het schoonmaken te beperken tot het leesbaar houden van de letters. Wel moet toenemende overhangende begroeiing van struiken en bomen boven graven wordt bijgehouden. De meeste bijzondere steenbewonende korstmossen houden van lichte omstandigheden en sterven af of worden verdrongen door algemene soorten wanneer het grafmonument beschaduwd raakt.
Grootschalig onderhoud of schoonmaak kan grote nadelige gevolgen hebben voor de aanwezige korstmossen.

Bron: Henk-Jan van der Kolk, 24 augustus 2018, 2020 Stichting Dodenakkers.nl

Henk Jan van der Kolk op de ontmoetingsdag 2019