Na de crematie

Vaak wordt er enige tijd na een crematie voor gekozen om de as van de overledene op een begraafplaats een plek te geven. Daarmee wordt een plek gecreëerd met een persoonlijk karakter, die kan worden bezocht om de dierbare te gedenken.

Onze begraafplaats biedt de volgende mogelijkheden:

  • indien U beschikt over een particulier graf, dan bestaat de mogelijkheid tot bijplaatsing van een of meerdere urnen.
  • als de grafbedekking het toelaat, kan de as ook uitgestrooid worden op het eigen graf en worden afgedekt met de aanwezige grond
  • zowel het bijzetten van een urn, als de verstrooiing van de as dient te worden aangevraagd.