Onderhoud graf

De rechthebbende van een graf is verplicht bij te dragen in het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Bent u rechthebbende van een graf (particulier graf of urnengraf), dan krijgt u van ons jaarlijks een rekening voor een onderhoudsbijdrage. Deze onderhoudsbijdrage betaalt u voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats, de beplanting, de paden, het snoeien van bomen, het onderhoud van de pomp, etc. Het onderhoud van de grafmonumenten is hierbij niet inbegrepen.

Tegenwoordig wordt bij de eerste inlage het daarvoor verschuldigde bedrag bij voorkeur in één keer verrekend voor de duur van de grafrechten van dertig jaar.